Güzel ama zehirli -Hanehalkı yürüyüşleri
ÇEEİ 2019 Mezuniyet yürüyüşü
2019 yılı ÇEEİ Bölümü mezun adayları
Sandras/Çiçek Baba zirvesi 23 Nisan Bayramı kar çıkışı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Kongresi
Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku’
Ekonomik Krizlerin Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri
Elderesi-Madran Yürüyüşü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

(Zorunlu)

Dönem sonu ve bütünleme sınavlarında aşağıda belirtilen tüm konu başlıklarından sorumlu olunacaktır.

 

Sosyal Politika Kavramı

 • Dar anlamda sosyal politika
 • Geniş anlamda sosyal politika

Bilimsel çalışma Olanı Olarak Sosyal Politika

Sosyal Politikayı Doğuran Nedenler

 • İşçileşme/ücretli çalışma ve mülksüzleşme
 • İşçiler arasında rekabet
 • Sanayi devrimi sonrasında çalışma koşulları
 • Ekonomik nedenler
 • Sosyal nedenler
 • Siyasal nedenler

İlk Olarak Sanayileşen Ülkelerdeki  Öncü Sosyal Politika Uygulamaları ve Konuları

 • İngiltere
 • İsviçre
 • Fransa
 • ABD
 • Çocukların korunması
 • Kadınların Korunması
 • Çalışma Süresi
 • Ücretlerin Korunması
 • Sosyal Güvenlik

Sosyal Politikanın Hedefleri

 • Sosyal Gelişme
 • Sosyal Adalet
 • Sosyal Barış
 • Sosyal Denge
 • Sosyal Bütünleşme
 • Sosyal Demokrasi

Sosyal Politikanın Kamusal Niteliği

Sosyal Politika Araçlarının Genel Nitelikleri

Sosyal Politikaların Önemi

Sosyal Politikaya İlişkin Düşünsel Düzeydeki Gelişmeler-Düşünsel Nedenler

 • Liberal Düşünce
 • Keynesyen Düşünce
 • Karışımcılık
 • Le Play Oluku
 • Dayanışmacılık-Birlikçi Kooperatifçi Düşünürler
 • Sosyalist Düşünce-Sosyalist politika Akımı
 • Marx’cılık-Bilimsel Sosyalistler
 • Demokrasici Sosyalist Düşünce-Demokratik Sosyalistler
 • Sosyal Politika Düşünce Akımı

Devlet Anlayışındaki Değişimler- Karışımcı Devlet-Sosyal Refah Devleti

Sosyal Politikanın Ulusal Düzeydeki Araçları

 • Kamu Karışımı
 • Kamu Karışımının Kapsamı
 • Kamu Karışımının Araçları
 • Yasal Düzenlemeler
 • Kurumsal Düzenlemeler
 • Kamu Ekonomik Girişimciliği
 • Sosyal Planlama
 • Ücret Politikası
 • Fiyat Politikası
 • Gelirler Politikası
 • Servet politikası
 • Vergi Politikası
 • Eğitim, Sağlık ve Sosyal Konut Politikaları
 • Öteki Politikalar 

Sosyal Güvenlik

 • Tanımı
 • Unsurları
 • Sosyal Sigortalar
 • Sosyal yardımlar
 • Devletçe Bakılma
 • Karşıladığı Riskler
 • Sosyal Güvenliğin Akçalandırılması (Finansmanı)
 • Gelir-Gider Dengesi

Sendikalar

Kooperatifler


Sorumlu Olunan Kaynaklar

 • Cahit Talas, Toplumsal Politikaya Giriş, S Yayınları, Ankara, 1981.

 • Sami Güven, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001.

 • Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika Dersleri, Anadolu Ünv. Ya., Eskişehir, 2004.


 Ölçme-Değerlendirme

 • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
 • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

Joomla templates by a4joomla