Uyluk zirvesi (3024 mt.) Solo yürüyüşler
Kızlar sivrisi zirve çıkışı (3070 mt)
Sosyal Bilimcilerin Korono Virüs Çağrısı
https://sosyalbilimcilerincagrisi.com
Abone için: YOUTUBE -Uzaktan Eğitim Kanalı
Muğla ÇEEİ 2020 mezun adayları-son ders
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi
Yeni yayın: Çocuk Emeğinin En Kötü Biçimleri ve Türkiye
Ekonomik Krizlerin Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

(Zorunlu)


Sosyal Politika Kavramı

 • Dar anlamda sosyal politika
 • Geniş anlamda sosyal politika

Sosyal Politikalar Kimleri Hangi Nedenlerle Korur?

Sosyal Politikalara Konu Olan Kesimler Nelere karşı Nasıl Korunur?

Bilimsel Çalışma Alanı Olarak Sosyal Politika ve Sosyal Politikanın Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi

Sosyal Politikayı Doğuran Tarihsel Nedenler

 • İşçileşme/ücretli çalışma ve mülksüzleşme
 • İşçiler arasında rekabet
 • Sanayi devrimi sonrasında çalışma koşulları
 • Sağlığa ilişkin nedenler
 • Ekonomik nedenler/Ekonomik Kriz ve Buhranlar
 • Sosyal nedenler
 • Siyasal nedenler/Sınıf Mücadelesi

Dünyada Sosyal Politikaların Tarihsel Gelişimi

20. Yüzyılda Sosyal Politikalara Yön Veren Olay ve Oluşumlar

Sosyal Politikaları Biçimlendiren İç Etkenler

Sosyal Politikaları Biçimlendiren Dış Etkenler

Sosyal Politikanın Hedefleri

Sosyal Gelişme Nedir? Sosyal Gelişme ile Ekonomik Gelişme Arasındaki İlişki

Sosyal Politikanın Kamusal Niteliği

Sosyal Politikanın Araçları

Sosyal Politikaların Önemi

Sosyal Politikaların Finansmanı

Devlet Anlayışındaki Değişimler- Karışımcı Devlet-Sosyal Refah Devleti

Sosyal Politikanın Ulusal Düzeydeki Araçları

 • Kamu Karışımı
 • Kamu Karışımının Kapsamı
 • Kamu Karışımının Araçları
 • Yasal Düzenlemeler
 • Kurumsal Düzenlemeler
 • Kamu Ekonomik Girişimciliği
 • Sosyal Planlama
 • Ücret Politikası
 • Fiyat Politikası
 • Gelirler Politikası
 • Servet politikası
 • Vergi Politikası
 • Eğitim, Sağlık ve Sosyal Konut Politikaları
 • Öteki Politikalar 

Sosyal Güvenlik

 • Tanımı
 • Unsurları
 • Sosyal Sigortalar
 • Sosyal yardımlar
 • Devletçe Bakılma
 • Karşıladığı Riskler
 • Sosyal Güvenliğin Akçalandırılması (Finansmanı)
 • Gelir-Gider Dengesi

Sendikalar

Kooperatifler


Sorumlu Olunan Kaynaklar

 • Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika Dersleri, Anadolu Ünv. Ya., Eskişehir, 2004.

Yardınmci/Önerilen Okumalar

 • Cahit Talas, Toplumsal Politikaya Giriş, S Yayınları, Ankara, 1981.

 • Sami Güven, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001.


 Ölçme-Değerlendirme

 • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
 • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

Joomla templates by a4joomla