Muğla ÇEEİ 2020 mezun adayları-son ders
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi
Yeni yayın: Çocuk Emeğinin En Kötü Biçimleri ve Türkiye
Aladağlar Eznevit (3560 mt) ve Karasay (3550 mt) Zirveleri
Ekonomik Krizlerin Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

(Zorunlu)

Dönem sonu ve bütünleme sınavlarında aşağıda belirtilen tüm konu başlıklarından sorumlu olunacaktır.

 

Sosyal Politika Kavramı

 • Dar anlamda sosyal politika
 • Geniş anlamda sosyal politika

Bilimsel çalışma Olanı Olarak Sosyal Politika

Sosyal Politikayı Doğuran Nedenler

 • İşçileşme/ücretli çalışma ve mülksüzleşme
 • İşçiler arasında rekabet
 • Sanayi devrimi sonrasında çalışma koşulları
 • Ekonomik nedenler
 • Sosyal nedenler
 • Siyasal nedenler

İlk Olarak Sanayileşen Ülkelerdeki  Öncü Sosyal Politika Uygulamaları ve Konuları

 • İngiltere
 • İsviçre
 • Fransa
 • ABD
 • Çocukların korunması
 • Kadınların Korunması
 • Çalışma Süresi
 • Ücretlerin Korunması
 • Sosyal Güvenlik

Sosyal Politikanın Hedefleri

 • Sosyal Gelişme
 • Sosyal Adalet
 • Sosyal Barış
 • Sosyal Denge
 • Sosyal Bütünleşme
 • Sosyal Demokrasi

Sosyal Politikanın Kamusal Niteliği

Sosyal Politika Araçlarının Genel Nitelikleri

Sosyal Politikaların Önemi

Sosyal Politikaya İlişkin Düşünsel Düzeydeki Gelişmeler-Düşünsel Nedenler

 • Liberal Düşünce
 • Keynesyen Düşünce
 • Karışımcılık
 • Le Play Oluku
 • Dayanışmacılık-Birlikçi Kooperatifçi Düşünürler
 • Sosyalist Düşünce-Sosyalist politika Akımı
 • Marx’cılık-Bilimsel Sosyalistler
 • Demokrasici Sosyalist Düşünce-Demokratik Sosyalistler
 • Sosyal Politika Düşünce Akımı

Devlet Anlayışındaki Değişimler- Karışımcı Devlet-Sosyal Refah Devleti

Sosyal Politikanın Ulusal Düzeydeki Araçları

 • Kamu Karışımı
 • Kamu Karışımının Kapsamı
 • Kamu Karışımının Araçları
 • Yasal Düzenlemeler
 • Kurumsal Düzenlemeler
 • Kamu Ekonomik Girişimciliği
 • Sosyal Planlama
 • Ücret Politikası
 • Fiyat Politikası
 • Gelirler Politikası
 • Servet politikası
 • Vergi Politikası
 • Eğitim, Sağlık ve Sosyal Konut Politikaları
 • Öteki Politikalar 

Sosyal Güvenlik

 • Tanımı
 • Unsurları
 • Sosyal Sigortalar
 • Sosyal yardımlar
 • Devletçe Bakılma
 • Karşıladığı Riskler
 • Sosyal Güvenliğin Akçalandırılması (Finansmanı)
 • Gelir-Gider Dengesi

Sendikalar

Kooperatifler


Sorumlu Olunan Kaynaklar

 • Cahit Talas, Toplumsal Politikaya Giriş, S Yayınları, Ankara, 1981.

 • Sami Güven, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001.

 • Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika Dersleri, Anadolu Ünv. Ya., Eskişehir, 2004.


 Ölçme-Değerlendirme

 • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
 • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

Joomla templates by a4joomla