Kızlar sivrisi zirve çıkışı (3070 mt)
Sosyal Bilimcilerin Korono Virüs Çağrısı
https://sosyalbilimcilerincagrisi.com
Abone için: YOUTUBE -Uzaktan Eğitim Kanalı
Muğla ÇEEİ 2020 mezun adayları-son ders
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi
Yeni yayın: Çocuk Emeğinin En Kötü Biçimleri ve Türkiye
Ekonomik Krizlerin Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

(Zorunlu) 

 Arasınavda sorumlu olduğunuz konu başlıkları sarı renk ile işaretlenmiştir.

  1. Sosyal güvenliğin tanımı ve unsurları
  2. Dünyada tarihsel gelişimi ve ilk sosyal güvenlik sistemleri
  3. Beveridge ve Bismark gelenekleri
  4. Sosyal riskler
  5. Koruma sağlayan geleneksel yöntemler
  6. Sosyal güvenliği enformel/aile yardımları ile bireysel fon ve  özel sigortalardan ayıran özellikler
  7. Sosyal güvenliğin uluslararası normları
  8. Sosyal güvenlik ve yurttaşlık
  9. Sosyal güvenliğin araçları
    • Sosyal sigortalar
    • sosyal yardımlar
    • Sosyal hizmetler
    • İşveren/işyeri programları
  10. Sosyal riskler karşısında sosyal koruma
    • Sağlık bakımı
    • İş kazası ve meslek hastalığı
    • Analık
    • Ölüm
    • Yaşlılık
    • İşgörmezlik
    • İşsizlik
    • Aile yardımları
    • Yosulluk ve sosyal dışlanma
  11. Sosyal güvenliğin finansmanı
  12. Sosyal Güvenliğin yaygınlaşması
  13. Sosyal güvenliğin kişiler bakımından kapsamı
  14. Sosyal güvenliğin kapsamı ve eşitsizlik
  15. Sosyal güvenlik, ekonomi ve işgücü piyasası
  16. Sosyal güvenlik ve sosyal gelişme
  17. Sosyal güvenlikte değişim ve sosyal refah sistemleri

Ders notları:

  • Ali GÜZEL, Ali OKUR, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta ya. İstanbul, 2013. (s. 1-100)
  • ILO, Sosyal Güvenlik İşçi Eğitimi El Kitabı: ILO/Türk-İş, Demircioğlu Matbaası, Ankara, 1995.

Ölçme-Değerlendirme

  • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
  • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.
Joomla templates by a4joomla