(Zorunlu)  1. Sınıf Güz -I. Dönem Dersi

Bu dersin sorumlu olunan kaynakları ve konu başlıkları  2017-2018 güz yarıyılı itibariyle değiştirilmiştir. geçen yıllarda sorumlu olunan ders notlarına bağlı kalmayınız. 

facebook  twitter indir

Çalışma-İşgücü

Çalışmanın Tarihsel Biçimleri

 • İlkel Toplumlar
 • Köleci Toplumlarda Çalışma
 • Feodal Toplumlarda Çalışma

Kapitalizm, Sanayi Devrimi ve Çalışma

 • Sanayi Devrimi ve Kapitalist Toplum Yapısı
 • Sanayi Devriminin Doğuşu ve Anlamı
 • İşçi Sınıfının Doğuşu
 • Sanayi Devriminin Koşulları
 • Sanayi Devrimi Sırasında Geçerli Olan Ekonomik Düşünce ve Hukuk Düzeni
 • Sanayi Devrimi Sırasında Çalışma Koşulları
 • Ücretler
 • Çalışma Süreleri
 • Çocukların ve Kadınların Fabrika Yaşamına Girişleri
 • Sınıf Savaşımları

Kapitalist Toplumlarda Çalışma

 • Çalışmanın Unsurları ve Önemi
 • Çalışmanın Güncel Biçimleri
 • Karşılığı Ödenmeyen Çalışma
 • Serbest Çalışma
 • İşçileşme-Bağımlı Çalışma
 • İşçi Kavramı ve Tanımı
 • İşçi Sınıfının Niteliği
 • Ücretliler Toplumu
 • Yurttaşlık, Tabilik ve Çalışma
 • Bireysel Çalışma İlişkisi-Tanımı ve Unsurları

Ders notları:

Bu dersin sorumlu olunan kaynakları ve konu başlıkları  2017-2018 güz yarıyılı itibariyle değiştirilmiştir. geçen yıllarda sorumlu olunan ders notlarına bağlı kalmayınız. 

(Aşağıdaki kaynakların yukarıda konularla ilgili ve sınırlı kısımlarından sorumlu olunacaktır. Sorumlu olunan sayfa arlıkları aiağıda belirtilmiştir)

 • Cahit Talas, Toplumsal Politikaya Giriş, S Yayınları, Ankara, 1981. [s. 1-91] [s. 117-211]
 • Sami Güven, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001. [s. 1-89]
 • Kuvvet Lordoğlu-Nurcan Özkaplan, Çalışma İktisadı, Der Yayınları, İstanbul, 2003. [s. 3-31]
 • Jacques Gouverneur, Kapitalist Ekonominin Temelleri, İmge Kitapevi, Ankara, 1997.[s. 25-48] [s. 174-216] [s. 263-264]
 • Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat ya.,  Ankara, 2004. [s. 14-24]
 • Harry Braverman, Emek ve Tekelci Sermaye, Kalkedon ya., 2008, İstanbul. [s. 69-83]

Okumalar:

 • Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, İletişim Ya.1995.

Ölçme-Değerlendirme

 • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
 • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

Sosyal ağlar:

facebook  indir
Joomla templates by a4joomla