(Zorunlu)  2. Sınıf Güz -III. Dönem Dersi
(Arasınavda sorumlu olduğunuz konu başlıkları aşağıda sarı renk ile işaretlenmiştir) 
facebook  instagram twitter indir
 
 • Uluslararası sosyal politika kavramı, unsurları ve ulusal sosyal politikadan ayrılan yönleri
 • Uluslararası sosyal politikanın tarihi gelişimi
 • Uluslararası sosyal politikayı doğuran nedenler ve Uluslararası Çalışma Örgütünün Kurulması
 • Uluslararası Çalışma Örgütünün Anayasasında ve Filadelfiya Bildirgesinde Belirtilen İlke ve Değerleri
 • Uluslar arası Çalışma Örgütünün üçlü yapısı, organları ve organların görevleri
 • Uluslararası Çalışma Örgütünün Sözleşmeleri, tavsiye kararları ve konuları
 • Uluslararası Çalışma örgütünün Sözleşme ve Tavsiyelerinin Ulusal hukuktaki yeri ve üye devletlere ilişkin izleme ve denetleme süreçleri
 • Avrupa Sosyal Şartı
 • Avrupa Birliğinde sosyal politikanın genel kaynakları
 • Avrupa Birliğinde sosyal politika konuları
 • Avrupa Birliğinde sosyal politika düzenlemeleri
 • Uluslararası düzeyde sosyal politika oluşturmanın zorlukları ve zorunluluklar

Ders notları:
 • Aysen TOKOL, Uluslararası Sosyal Politika, Dora yayınları, Bursa, 2017.

Ölçme-Değerlendirme

 • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
 • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

 

Joomla templates by a4joomla