Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

(Zorunlu)

Ara sınavda aşağıda sarı ile işaretlenmiş tüm konu başlıklarından sorumlu olunacaktır.

 Borçlar Hukuku -İş Hukuku Ayrımı

Bireysel İş Hukuku-Toplu İş Hukuku Ayrımı

Sendika Özgürlüğü ve Hakkı

 • Bireysel Sendika Özgürlüğü
  • Pozitif Sendika Özgürlüğü
  • Negatif Sendika Özgürlüğü
 • Toplu Sendika Özgürlüğü

İşkolu nedir? İşkolu sendikacılığı

Sendikal Kuruluşlar

 • İşçi Sendikası ve Konfederasyonlar
 • İşveren Sendikası ve Konfederasyonlar

İşçi Sendikalarına Üyelik

İşveren Sendikalarına Üyelik

Sendikaların Birleşmesi-Konfederasyona Üye Olmaları-Uluslararası Kuruluşlara Üyelik

Sendikaların İşleyişi

 • Organları
 • Gelir ve Giderleri

İşyeri Sendika temsilcisinin güvencesi

Sendika Yöneticisinin güvencesi 

Sendika Özgürlüğünün Güvencesi

Sendikaların Faaliyetleri

Sendikaların Denetimi

Sendikaların Kapatılması ve Faaliyetlerinin Durudurlması

Sendikaların Sona Ermesi

 

 

 


Sorumlu Olunan Kaynak:

 • Nuri Çelik-Nurşen Caniklioğlu-Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, 28. Baskı, İstanbul, 2015.

 Ölçme-Değerlendirme

 • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
 • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

Joomla templates by a4joomla