Aladağlar Eznevit (3560 mt) ve Karasay (3550 mt) Zirveleri
Aladağlar Emler zirvesi (3723 mt)
2019 yılı son sınıfı/Son dersleri/Muğla ÇEEİ
ÇEEİ 2019 Mezuniyet yürüyüşü
2019 yılı ÇEEİ Bölümü mezun adayları
Ekonomik Krizlerin Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

(Zorunlu)

 Arasınavda sorumlu olduğunuz konu başlıkları sarı renk ile işaretlentmişr.

Borçlar Hukuku -İş Hukuku Ayrımı

Bireysel İş Hukuku-Toplu İş Hukuku Ayrımı

Sendika Özgürlüğü ve Hakkı

 • Bireysel Sendika Özgürlüğü
  • Pozitif Sendika Özgürlüğü
  • Negatif Sendika Özgürlüğü
 • Toplu Sendika Özgürlüğü

İşkolu nedir? İşkolu sendikacılığı

Sendikal Kuruluşlar

 • İşçi Sendikası ve Konfederasyonlar
 • İşveren Sendikası ve Konfederasyonlar

İşçi Sendikalarına Üyelik

İşçi Sendikasına üye olabilecekler

İşveren Sendikalarına Üyelik

Sendikaların Birleşmesi-Konfederasyona Üye Olmaları-Uluslararası Kuruluşlara Üyelik

Sendikaların İşleyişi

 • Organları
 • Gelir ve Giderleri

İşyeri Sendika temsilcisinin güvencesi

Sendika Yöneticisinin güvencesi 

Sendika Özgürlüğünün Güvencesi

Sendikaların Faaliyetleri

Sendikaların Denetimi

Sendikaların Kapatılması ve Faaliyetlerinin Durudurlması

Sendikaların Sona Ermesi

Toplu iş sözleşmesi kavramı ve tanımı

Tolu iş sözleşmesi hakkı ve yararları

Toplu iş sözleşmesinin özerkliği

Toplu iş sözleşmesinin içeriği/Normatif hükümler/borç doğurucu hükümler

Tolu iş sözleşmesi-bireysel iş sözleşmesi ilişkisi

Teşmil

Toplu iş sözleşmesinin kapsam ve düzeyi

 • İşyeri toplu iş sözleşmesi
 • İşletme toplu iş sözleşmesi
 • Grup toplu iş sözleşmesi

Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti ve yetkisi

Yetki tespiti ve itirazı

Toplu görüşmeye çağrı ve toplu görüşme

Toplu görüşmenin sonuçları/anlaşma/uyuşmazlık

 • Resmi arabuluculuk
 • Özel arabuluculuk

 Yüksek Hakem Kurulu

Grev ve lokavt kavramı

Kanun dışı grev ve lokavt kavramı

Grev oylaması

Grev ve lokavt yasakları

Grev ve lokavtın ertelenmesi

Grev ve lokavta katılamayacak işçiler

Grev hakkının ve lokavtın güvencesi

Kanuni grev ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi

İşçi alma ve başka işe girme yasağı

Kanuni grev ve lokavtın konut haklarına etkisi

Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları

Grev ve lokavt gözcüleri

Grev ve lokavtı sona erdirme kararı

Ceza hükümleri 


Sorumlu Olunan Kaynak:

 • Nuri Çelik-Nurşen Caniklioğlu-Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, 28. Baskı, İstanbul, 2015.

 Ölçme-Değerlendirme

 • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
 • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

Joomla templates by a4joomla