2018 mezunları
2018 mezunları doğa yürüyüşü

Çalışma ve İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz) Yüksek Lisans  Programı

 (Seçmeli)

 

Sağlık ve sağlığın unsurları

İş sağlığı ve güvenliği kavramı

İş ve sağlık ilişkisi

İş sağlığı ve güvenliğinin gelişme aşamaları

İş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı

İş sağlığı ve güvenliği-Halk sağlığı ilişkisi

İş sağlığı ve güvenliği -Çevre

Çalışan sağlığı etkileyen işyeri ortam faktörleri

Fiziksel faktörler

Kimyasal faktörler

Biyolojik faktörler

Ergonomik faktörler

Psikososyal faktörler

Risk grupları

Kadınlar

Çocuk ve gençler

Yaşlılar

Erkekler
Üretim faaliyetleri-sektörler-meslekler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

Amaç ve kapsamı

Kapsam dışında bırakılan faaliyetler

İşverenin genel yükümlülüğü

Risklerden korunma ilkeleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

İş güvenliği uzmanları yetki, görev ve sorumlulukları

İşyeri hekimleri yetki, görev ve sorumlulukları

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım, tahliye

Çalışmaktan kaçınma hakkı

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

Sağlık gözetimi

Çalışanların bilgilendirilmesi

Çalışanların eğitimi

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

Çalışanların yükümlülükleri

Çalışan temsilcisi

İş sağlığı ve güvenliği kurulu

İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

İşin durdurulması

Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı

Ramak kala olay

Onaylı defter

Sağlık dosyası

facebook instagram twitter indir


Sorumlu Olunan Kaynaklar


Ölçme-Değerlendirme

Joomla templates by a4joomla