2018 mezunları doğa yürüyüşü
2018 son sınıf-doğa yürüyüşü

Örnek Çalışma Soruları

 1. Sosyal politikanın kamusal niteliği nedir? Açıklayınız.
 2. Sosyal politika hangi konularla ilgilenir? Dar ve geniş anlamda sosyal politika kavramlarını açıklayınız.
 3. İşçi kimdir? İşçi olarak çalışmanın unsurları nelerdir? İnsanlar ücretli çalışmaya neden rıza gösterirler?
 4. Sosyal politika kimleri, neden ve nasıl korur? Kısaca örneklerle açıklayınız.
 5. Sosyal politika ile sosyal gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 6. Sosyal politikanın amaçlarını sıralayarak kısaca açıklayınız.
 7. Sosyal politika aracı olarak vergi politikaları ve kamu harcamalarının işlev ve niteliklerini açıklayınız.
 8. Sosyal planlama nedir? Sosyal planlama ile sosyal politika arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 9. Sosyal politika aracı olarak eğitim, sağlık ve sosyal konut politikaları hakkında kısaca bilgi veriniz.
 10. Sendika nedir? Kısaca açıklayınız.
 11. Kooperatif nedir? Kısaca açıklayınız.
 12. Sosyal güvenlik nedir? Nelere karşı nasıl koruma sağlar?
 13. Tarihte ilk sanayileşen ülkelerde uygulanan öncü sosyal politikalar nelerdir? Kısaca açıklayınız.
Joomla templates by a4joomla