Kitap:

Kitap Bölümleri:

Makaleler:

 • “Gelişmiş Ülkelerde Enformel İstihdamın Boyutları”, Tes-İş Dergisi, Haziran 2006. [I. kısım, II. kısım]

 Basılı Bildiriler:

Sözlü Bildiriler:

 • "Ücretler", DEÜ ve Türk-İş Sendikacılık Akademisi, 06 Ocak 2013, İzmir.
 • "Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağında İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisi", Ankara Üniversitesi SBF, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ulusal İstihdam Stratejisi Sempozyumu (13 Nisan 2012, Ankara).
 • "Çalışma İlişkisinde Güvencesizlikler", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Politika Kulübü, Çalışma Yaşamında Güvencesizlikler Paneli (20 Mart 2012, İzmir).
 • “Enformel İstihdamın Sosyal Bütünlük ve Gelişme Üzerine Etkisi”, 13. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Toplantısı,  Cumhuriyet Üniversitesi (20-21 Mayıs 2011, Sivas).
 • “Sosyal Güvenlik Hakkı”, Ankara Tabip Odası, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Yaşamı Sempozyumu (05 Mart 2006), Gazi Tıp Fakültesi, Ankara.
 • “Genel Sağlık Sigortası”, Moderatör, Sağlık Güvenliği Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu (12 Nisan 2007).
 • “Yasa Tasarısı Gerekçelerinin Değerlendirmesi”, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sosyal Güvenlik Yasa Tasarıları ve Sosyal Güvenlik Hakkı Paneli (24 Ekim 2005).
 • “Enformel Çalışanların Örgütlenmesi ve Sendikalar”, Konuşmacı, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Enformel İstihdam ve Önleme Stratejileri Paneli (16 Aralık 2005).
 • “Endüstri İlişkileri Sisteminin Ekolojik Genişlemesi Karşısında İşçiler ve Sendikaları", 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Kasım 1997, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1997, Ankara, s.157-158. (Ulusal Kongrede Sunulmuş ve Özeti Basılmış Bildiri).

  TÜBİTAK Proje Çalışmaları:

 • "Çalışanlara Yöneltilen İşyeri Şiddeti Anketi" (Serap Özen ile birlikte)

Kurul Üyelikleri

Bilimsel Toplantı Düzenleyiciliği:   

 •  Sempozyum Düzenleyici Kurul Üyeliği, AB Üyelik Sürecinde Sendikalar Sempozyumu, Muğla Üniversitesi (05 Mayıs 2006).
 •  Panel Düzenleyici Kurul Üyeliği, Enformel İstihdam ve Önleme Stratejileri Paneli, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (16 Aralık 2005)

 

Joomla templates by a4joomla